Dni Betonu 2018

Dni Betonu 2018

W dniach 8-10 października 2018 r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle odbędzie się X konferencja Dni Betonu. Wydarzenie organizowane jest co dwa lata przez Stowarzyszenie Producentów Cementu. To największe w Polsce spotkanie osób związanych nie tylko z produkcją i technologią betonu, ale przede wszystkim z szeroko rozumianym budownictwem.

Konferencja odbędzie się pod patronatem Ministra Infrastruktury oraz Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad. Patronują jej także dwie sekcje Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk: Sekcja Konstrukcji Betonowych oraz Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych.

Podobnie jak w latach ubiegłych konferencji będzie towarzyszyła wystawa firm i produktów, których podczas tej edycji będzie około 40.

Tematyka konferencji obejmuje 20 sekcji tematycznych m.in. architekturę betonową, drogi betonowe, betony nowej generacji, prefabrykację betonową czy współczesne tendencje w budownictwie. Organizatorzy zwracają szczególną uwagę, aby tematyka konferencji była związana z praktycznymi aspektami technologii betonu, innowacyjnymi rozwiązaniami materiałowymi, technologicznymi i konstrukcyjnymi.

Bardzo ciekawie przedstawia się sesja otwarcia. Jako pierwsze zostaną zaprezentowane referaty omawiające budowę mostów, tuneli oraz najnowsze trendy w budownictwie m.in. druk 3D.

Konferencji będą towarzyszyły dwie debaty. W pierwszej będzie mowa o „Budownictwie w polskiej gospodarce”, a podczas drugiej o „Prefabrykacji betonowej w budownictwie mieszkaniowym”.

W ostatniej konferencji Dni Betonu, w 2016 roku, wzięło udział blisko 1000 uczestników. Podczas tegorocznej, jubileuszowej – dziesiątej konferencji, organizatorzy spodziewają się podobnej frekwencji.

Szczegóły: www.dnibetonu.pl

No Comments

Post A Comment