Higiena systemów wentylacyjnych – obowiązek nie tak oczywisty

Higiena systemów wentylacyjnych – obowiązek nie tak oczywisty

Wentylacja należy do podstawowych instalacji znajdujących się w każdym budynku. Jej jakość oraz sprawność ma niebagatelny wpływ zarówno na komfort, jak i zdrowie mieszkańców oraz pracowników. Funkcjonowanie wentylacji przekłada się na standard życia oraz pracy w danym obiekcie. Wymiana zużytego powietrza na świeże przebiegać powinna wobec tego sprawnie i bez najmniejszych zakłóceń.

 

Wnętrza niewłaściwie wentylowanych budynków pełne są unoszących się w powietrzu mniej lub bardziej szkodliwych związków. Okazuje się jednak, że szczególnie niebezpieczny dla ludzi jest duet dwutlenek węgla i para wodna. Ich nadmierne stężenie w powietrzu jest powodem bólów głowy, zmęczenia niewspółmiernego do wykonanej pracy, a w końcu występowania choroby dróg oddechowych. Co więcej, mieszanka wdychanych zanieczyszczeń powoduje reakcje alergiczne, a nawet działa rakotwórczo. Zgodnie z analizą skali absencji chorobowej z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w 2014 r., choroby układu oddechowego, spowodowane szkodliwymi czynnikami biologicznymi, stanowiły aż 11,7% (ZUS2014). Nieobecności pracowników spowodowane warunkami panującymi w miejscu ich zatrudnienia w środowisku fachowym nazywane są „syndromem chorego budynku” (SBS – ang. sick building syndrome). Łatwo można zatem wywnioskować, że zaniedbanie kwestii prawidłowej wentylacji, może przyczynić się w znaczący sposób do spadku wydajności pracy w zakładzie. Źle prowadzone oszczędności i niedbalstwo nie oddziałują negatywnie wyłącznie na ludzi – ich ofiarą w następnej kolejności pada również sam budynek. Nadmierna zawartość pary wodnej w powietrzu powoduje, że na ścianach osadza się wilgoć, która w efekcie prowadzi między innymi do zagrzybienia budynku.  Na temat konieczności dbania o higienę instalacji wentylacyjnych rozmawialiśmy z ekspertami z branży.

 

Gdy oszczędzasz tam, gdzie nie powinieneś

Brudne filtry powietrza, niedrożne anemostaty nawiewne i wyciągowe oraz zanieczyszczone kanały prowadzą do nadmiernego zużycia energii, zmniejszenia wydajności pracy systemu wentylacyjnego oraz zmiany parametrów powietrza w pomieszczeniach. Efektem są bezustanne awarie (często pozornie nieznanego pochodzenia), a co za tym idzie, rosnące wydatki, związane z ciągłymi naprawami i serwisowaniem. Niewłaściwa cyrkulacja powietrza to również ryzyko pożaru lub wybuchu. W pomieszczeniach, gdzie każdego dnia trwa produkcja, powietrze zwykle pełne jest cząstek łatwopalnych, które w połączeniu z wyższą temperaturą, stanowią realne niebezpieczeństwo dla ludzi i sprzętu. Eksplozja lub pożar, równoznaczne są z ogromnymi stratami finansowymi dla firmy. Oszczędność na personelu zajmującym się kontrolą i czyszczeniem wentylacji to też skandaliczny pomysł. Jeżeli właściciel budynku chce mieć pewność, że tak ważna czynność wykonana będzie prawidłowo, zgodnie z najlepszymi standardami, konieczne jest znalezienie specjalisty wyposażonego w profesjonalny sprzęt, doświadczenie i przede wszystkim wiedzę.

Inspekcja systemu wentylacyjnego pozwala sprawdzić czystość i funkcjonowanie całego systemu. Kurz, oderwane elementy izolacji czy chociażby tłuszcz w przypadku instalacji kuchennych stanowią o potencjalnym zagrożeniu pożarowym i możliwości zapłonu.
hall-roof-2560454_640

Typy wentylacji instalowanej w budynkach o różnym przeznaczeniu, podzielić możemy na trzy grupy:

  • Wentylacja mieszkalna i usługowa, a więc szpitale, szkoły, hotele, biura itp. W skład takiej wentylacji wchodzą m.in.: anemostaty wywiewne i nawiewne, kominy wentylacyjne itd.
  • Wentylacja przemysłowa, związana z obiektami niemieszkalnymi.

 

Systemy te składają się z kilku elementów, takich jak okap, kanały i wentylatory. Umożliwiają one usuwanie spalin, gazów i zanieczyszczeń powstających w wyniku działalności przemysłowej. Muszą być one czyszczone regularnie w celu zapobieżenia pożarom, przestrzegania przepisów i zapewnienia właściwego działania przedsiębiorstwa.

 

Prace związane z higieną takich instalacji zakładają czyszczenie zewnętrzne, czyli odkurzanie rur, wyciągów, kratek wentylacyjnych, infrastruktury instalacji widocznej itd.

 

  • Wyciągi wentylacyjne, których czyszczenie przebiega wewnątrz. Składają się na nie takie elementy jak m.in.: wymienniki ciepła, chłodnice, systemy klimatyzacyjne, kanały wentylacyjne, kanały tłuszczowe, separatory itp.

W kuchniach przemysłowych instaluje się zwykle systemy ekstrakcyjne, których celem jest usuwanie dymu i intensywnych zapachów. Opary w formie tzw. wysokich smarów, osadzają się na filtrach, okapach, przewodach i samym wyciągu. Są to substancje wysoce łatwopalne, będące przyczyną większości pożarów, które wybuchają w budynkach wyposażonych w większe kuchnie. Brud nadwyręża ponadto cały system, co sprawia, że potrzebuje on dużo więcej energii, niż to byłoby to konieczne, gdyby właściciel obiektu zadbał o jego higienę. Zapchana wentylacja jest również przyczyną powstawania nieprzyjemnych zapachów. Tak więc, regularne czyszczenie instalacji nie tylko pozwala uniknąć niepotrzebnego ryzyka, ale także wpływa na ekonomię funkcjonowania całego budynku.

Dlaczego tak ważne jest utrzymywanie czystości wentylacji?

 

Przebywając na co dzień w budynku, nie zastanawiamy się nad jego funkcjonowaniem. Mamy bowiem świadomość, że nad jego stanem czuwają służby utrzymania ruchu oraz inne ekipy dbające o nasz komfort, bezpieczeństwo, czystość i higienę. W przypadku awarii windy natychmiast pojawiają się odpowiedni ludzie, którzy doskonale wiedzą, jak poradzić sobie z tym problemem. Gdy robi nam się duszno, również informujemy o tym osoby, do których należy zapewnienie nam warunków odpowiednich do pracy. Słusznie domagamy się poprawy, ponieważ świadomość komfortu i bezpieczeństwa sprzyja jakości wykonywanych przez nas zadań.

 

W XXI wieku niemal każdy budynek użyteczności publicznej wyposażony jest w różnego typu systemy wentylacji. Bez nich niemożliwe jest funkcjonowanie szpitali, od których wymaga się przecież najwyższej czystości (szczególnie na oddziałach intensywnej terapii oraz blokach operacyjnych — przyp. aut.). W nowoczesnych biurowcach, gdzie każdego dnia, często po kilkanaście godzin, pracują setki, a nawet tysiące ludzi, nie ma możliwości otwarcia okien. A przecież tam również istotna jest najwyższa jakość powietrza. Z kolei w zakładach produkcyjnych, oprócz zapewnienia komfortu pracującym, właściwa cyrkulacja powietrza ma ogromny wpływ na jakość procesów technologicznych. Kolejna kwestia to bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Tutaj dobrym przykładem będą wspomniane wcześniej restauracje, które bezustannie muszą dbać o systemy wyciągowe obsługujące kuchnie, a zwłaszcza o wentylację z okapów znajdujących się nad paleniskami.

 

Zainteresował Cię ten artykuł?

Całość przeczytasz w jesiennym wydaniu czasopisma Clean Industry (nr 3/2018)!

Zachęcamy do prenumeraty!

Higiena systemów wentylacyjnych__1
No Comments

Post A Comment