Kiedy korozja niszczy twoją posadzkę

Kiedy korozja niszczy twoją posadzkę

Rdza najczęściej atakuje przedmioty metalowe, dlatego to z nimi z reguły jest kojarzona. Jednak nie tylko one ulegają korozji. Ten niszczycielski proces dotyczy również betonu, przyczyniając się do powstawania poważnych ubytków w jego strukturze. Co warto wiedzieć na temat korozji betonu?

 

Przypuszczam, że każdy z naszych czytelników wie, w jaki sposób metale ulegają procesowi korozji. Znamy nawet domowe sposoby radzenia sobie z tym zjawiskiem, w tym niezwykle popularną „kąpiel w coca-coli”. Jednak przyczyny oraz przebieg korozji betonu dla wielu mogą być zagadką. A przecież nierzadko dotyka ona konstrukcji betonowych w tym również posadzek. Warto wiedzieć, że powodem korozji betonu jest przede wszystkim oddziaływanie kilku różnych związków chemicznych. Rozróżnić możemy kilka rodzajów tego niszczycielskiego procesu, w tym np.: karbonatyzację, korozję ługującą, korozję siarczanową, korozję chlorkową oraz ogólnokwasową.

Pierwszy z wymienionych procesów korozji, czyli karbonatyzacja betonu, polega na powstaniu reakcji wodorotlenku wapnia (Ca(OH)2) z zawartym w powietrzu dwutlenkiem węgla (CO2), przekształcając wodorotlenek wapnia w węglan wapnia (CaCO3) i wodę. Sama obecność CaCO3 nie powoduje niszczenia betonu, ale przyczynia się do obniżenia PH betonu z poziomu ok. 13 do wartości poniżej 9. W efekcie przy pH poniżej 10,8 warstwa pasywacyjna na powierzchni stali zbrojeniowej zanika i przy powstałej jednoczesnej wilgotności betonu, następuje korozja stali zbrojeniowej. Powstająca rdza ma większą objętość niż stal, co skutkuje powstaniem naprężeń wewnętrznych, a w efekcie prowadzi do zarysowania betonu. Uszkodzenia tego typu prowadzą do dalszej destrukcji betonu. Korozja ługująca spowodowana jest wymywaniem przez miękką wodę substancji rozpuszczalnych. Korozja następuje w wyniku rozpuszczania i wyługowania wodorotlenku wapnia (CaCo3). Na tego typu korozje najbardziej podatny jest świeży beton, gdzie wodorotlenek wapnia występuje w słabo wykrystalizowanej postaci, wskutek czego w obrębie powstających rys pojawiają się biało-żółte wycieki.

 

 

Najpopularniejsza, a jednocześnie najniebezpieczniejsza dla betonu jest korozja siarczanowa. Polega ona na tworzeniu się w jego porach trudno rozpuszczalnych soli, które zwiększając swoją objętość, tworzą naprężenia wewnętrzne i prowadzą z czasem do nieodwracalnych zniszczeń. W wyniku działania kwasów siarkowych tworzy się gips lub ettryngit. Konsekwencją pojawienia się tego rodzaju korozji jest jej ekspansja, której towarzyszą spękania, łuszczenie, spadek wytrzymałości betonu czy nawet jego całkowita destrukcja w konstrukcji. Korozja chlorkowa występuje natomiast w wyniku reakcji na działanie wody morskiej, wód kopalnianych oraz środków odladzających stosowanych podczas odśnieżania czy odladzania powierzchni. Jony chlorkowe wypełniają pory betonu i wskutek cyklicznego nawilżania oraz wysychania rozsadzają go. Prowadzi to do spękań betonu, korozji stali zbrojeniowej czy złuszczenia powierzchniowej warstwy betonu. Ostatnim rodzajem jest korozja ogólnokwasowa, wywołana przez wody o kwaśnym odczynie (poniżej 4), oraz wody zawierające sole silnych kwasów.

 

Kiedy_korozja_niszczy_twoja_posadzke-poprawione_2

 

Wszystkie rodzaje korozji zostały przedstawione na podstawie opracowań naukowych i zostały opisane w wielkim skrócie. Niemniej jednak pewne jest, że korozja również dotyka betonu, będąc jedną z przyczyn jego zniszczeń. Nie można jej usunąć równie bezproblemowo, jak z podwozia naszego samochodu, dlatego zawczasu warto podjąć działania minimalizujące możliwość jej wystąpienia. Aby nie pozwolić korozji na zniszczenie naszej posadzki, warto na etapie projektowania pomyśleć o:

 

  • projektowaniu betonu wg wymagań dla klas ekspozycji,

  • przestrzeganiu klas zawartości związków chemicznych w betonie,

  • ograniczeniu współczynnika W/C,

  • odpowiednim doborze grubości otuliny zbrojenia.

 

Natomiast z rzeczy bardziej przyziemnych na etapie użytkowania pamiętać trzeba o ochronie betonu przed szkodliwym wnikaniem związków, czy ograniczeniem zawilgocenia stosując metody impregnacji posadzek betonowych lub aplikując powłoki ochronne dla posadzek betonowych. Ważne również będzie prawidłowe utrzymywanie czystości takich posadzek i stosowanie odpowiedniej chemii do codziennej ich pielęgnacji.

 

 

Autor: Anna Kominek

Chcesz wiedzieć więcej?

Zaprenumeruj czasopismo Clean Industry!

Zachęcamy również do reklamy na naszych łamach

Tel.: (+48) 571 245 227

No Comments

Post A Comment